Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Na osnovi članka 40. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnog sustava zaštite od požara (N.N., br. 44/12.), a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) obavljamo:
- ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže
- izradu sheme hidrantske mreže
- ispitivanje funkcionalnosti stabilnih instalacija za gašenje požara
- ispitivanje instalacija i uređaja za dojavu požara
- servis vatrodojavnog sustava, čišćenje i reviziju javljača požara
- projektiranje, izvedbu i ispitivanje protupanične rasvjete.

Kontaktirajte nas