Pregled i ispitivanje zaštite od munje (gromobranskih instalacija)

Na osnovi Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i Zakona o normizaciji (N.N., br. 80/13.) obavljamo:
- mjerenje otpora uzemljenja sa shemom mjernih mjesta
- izradu revizijske knjige za gromobranske instalacije.

Kontaktirajte nas