Normiranje zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14., 154/14.) propisana je obveza svih poslodavaca da pisanim oblicima urede organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika. Navedene obveze u praksi najčešće se rješavaju Pravilnikom o zaštiti na radu.

Navedene obveze u praksi se rješavaju aktom iz zaštite na radu.

Organizacija obavljanja pojedinih poslova iz zaštite na radu obično ne može biti zadovoljavajuće riješena samo pravilnikom i aktom iz zaštite na radu, već je potrebno izraditi i niz uputa kojima se pojedinačno razrađuju pravila zaštite na radu (npr. Uputa za opasne tvari, Uputa o pružanju prve pomoći, Uputa o poslovima s posebnim uvjetima rada i sl.).

U Zakonu o zaštiti na radu također je navedena obveza poslodavca da pisanim uputama osigura provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu te da te upute postavi na mjesto rada.

Potrebno je istaknuti da su pravilnik/akt o zaštiti na radu, pisane upute koje se odnose na organizaciju provedbe zaštite na radu te pisane upute kojima se osigurava provedba procesa rada u skladu s pravilima zaštite na radu, osnova svakog dobrog sustava za zaštitu na radu.

Ako imate razrađen sustav za zaštitu na radu, blizu ste udovoljavanju zahtjevima koje postavljaju sustavi za upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika.

Drugim riječima, do dobivanja pojedinog certifikata ostaje vam još samo jedan korak.

Ako trebate pomoć pri organizaciji zaštite na radu u tvrtki, konzalting usluge za izradu pojedinih akata i uputa ili ako nam želite u potpunosti (koliko je to moguće) prepustiti izradu pojedinih akata i uputa, obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktirajte nas