Procjena rizika

Procjena rizika je temeljni i najvažniji dokument o zaštiti na radu u vašoj tvrtki.

Posebno ističemo naše mogućnosti:

  1. Izrađujemo procjenu rizika prema metodi propisanoj PRILOGOM I. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.)
  2. Konzalting usluge kao vođenje, pomoć i kontrola pri vašoj samostalnoj izradi Procjene rizika također su u našoj ponudi.

Kontaktirajte nas