Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, svaki poslodavac (tko ima jednog i više zaposlenih radnika), mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu.

Način obavljanja tih poslova ovisi o broju radnika zaposlenih kod poslodavca te stupnju opasnosti utvrđenog procjenom rizika.

U skladu sa zakonskom regulativom BROD INSPEKT d.o.o. omogućuje poslodavcima ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu.

Pri tome poslodavcu i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, tj. izvješćuje o zakonskim promjenama, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uvjeti i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.

Kontaktirajte nas