Ispitivanje zaštite od munje (gromobranskih instalacija)

Kvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.

Prema Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N. N., br. 87/08. i 33/10.) te u skladu s normom HRN N.B4.901-959 ispitujemo:

ISPRAVNOST GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Kontaktirajte nas