Ispitivanje električnih instalacija, elektromotornih pogona i statičkog elektriciteta

Kvalitetom se upravlja sukladno normi ISO 9001:2008.

Na osnovi Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N. N., br. 5/10.) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N. N:, br. 116/10. i 124/10.) obavljamo:

- Mjerenje indirektnog napona dodira

    - mjerenje impendancije petlje kvara
    - mjerenje struje – greške
    - mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
    - mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

- Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
- Mjerenje izjednačenja potencijala
- Ispitivanje razvodnih ormara

Na osnovi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta
(Sl. list, br. 61/73.) obavljamo:
- Mjerenje statičkog elektriciteta
- Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta

Kontaktirajte nas