Ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja)

Kvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) obavljamo:

- Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja svih tipova
- Pregled i ispitivanje kompresora, viličara, traktora
- Pregled i ispitivanje građevinskih strojeva i postrojenja
- Pregled i ispitivanje toranjskih, mosnih, konzolnih, kranskih i portalnih dizalica
- Pregled i ispitivanje autodizalica
- Pregled vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon
- Pregled i ispitivanje radioničkih autodizalica
- Pregled i ispitivanje kotlovskih postrojenja
- Pregled i ispitivanje tehnoloških postrojenja svih tipova
- Pregled strojeva za obradu i preradu drva, metala i sličnih materijala
- Pregled i ispitivanje lakirnica i sušara
- Pregled mehaničkih i hidrauličnih preša
- Ispitivanje funkcionalnosti ventilacije
- Pregled plinskih trošila
- Ispitivanje funkcionalnosti detekcije plina u kotlovnicama

Kontaktirajte nas