Ispitivanje u radnom okolišu

Kvalitetom se upravlja u skladu s normom ISO 9001:2008.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) obavljamo:

mikroklimatski parametri – temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja
razina buke – ukupna buka, oktavna analiza buke, ekvivalentna razina buke, izračun dnevne (tjedne) razine izloženosti buci
rasvijetljenost – intenzitet rasvijetljenosti, ravnomjernost osvjetljenja
kemijske štetnosti – koncentracija para, plinova, dimova, aerosola, koncentracija ukupne i respirabilne prašine, izračun dnevne izloženosti

ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI VENTILACIJE
- mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama i ispustima
- određivanje količine ubačenog/odvedenog zraka ventilacijskih sustava
- izračun ostvarenog broja izmjena zraka u prostoriji
- izračun količine dovedenog svježeg zraka po osobi i po satu u prostoriji
- ocjena učinkovitosti ventilacije

Kontaktirajte nas