Edukacija

Image

Kao stručno i ovlašteno društvo obavljamo poslove:

Osposobljavanja iz područja zaštite na radu

Poslodavca i ovlaštenika poslodavca

  1. Osposobljavanje Poslodavca temeljem članka 29. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14.)
  2. Osposobljavanje ovlaštenika Poslodavac za zaštitu na radu sukladno čl.  Zakona o zaštiti na radu  (NN br. 71/14.);

Radnika za rad na siguran način

  1. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način temeljem članka 27. Zakona o zaštiti na radu ((NN br. 71/14.). a prema programu osposobljavanja za rad na siguran način, odnosno Procjeni rizika iz zaštite na radu, Poslodavca
  2. Osposobljavanje radnika za rad sa računalom, temeljem članka 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom (NN br. 69/05)

Radnika za rad na siguran način sa računalom

  1. Osposobljavanje radnika za rad sa računalom, temeljem članka 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom (NN br. 69/05)

Rukovoditelja evakuacijom i spašavanjem

Kontaktirajte nas