Specijalist/ica zaštite na radu

Specijalist/ica zaštite na radu

Opis programa

Sustav usavršavanja namijenjen je osposobljavanju zaposlenih osoba koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu. Na usavršavanje se mogu prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školskom ili srednjom stručnom spremom koje će raditi kao stručnjak I. stupnja zaštite na radu u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14., 43/15.,  72/15. i 140/15.). Po završetku usavršavanja, ove osobe ne moraju polagati stručni ispit. Ovako obrazovane osobe u pravilu mogu raditi kao stručnjaci zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, a u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno  u svim tvrtkama iznad 49 zaposlenika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. stupnja).

Usavršavanje je namijenjeno i osobama koje će raditi kao stručnjaci zaštite na radu II. stupnja. Iako te osobe moraju položiti stručni ispit, pohađanjem ovog usavršavanja steći će kompletna i praktična znanja o radu stručnjaka kao i osnove koje će bitno olakšati polaganje stručnog ispita.

Usavršavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio u trajanju od 54 sati sastoji se od predavanja i konzultativno-instruktivne nastave. Predavanja su obvezna, dok se konzultacije obavljaju u dogovoru s predavačima. Predavanja su organizirana u 4 nastavna ciklusa, a jedan ciklus traje tijekom petka i subote. U sklopu praktičnog dijela polaznici dobivaju seminarske zadatke vezane uz problematiku tvrtke.

Na kraju usavršavanja provjerava se znanje polaznika usmenim ispitom. Dobiveno uvjerenje o uspješno položenom ispitu vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u radnu knjižicu.

Tematske cjeline obuhvaćene programom jesu:
Uvod u zaštitu na radu i zakonska regulativa; Procjena rizika; Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša; Pregledi i ispitivanja sredstava rada; Osposobljavanja iz zaštite na radu; Organiziranje i provedba zaštite na radu; Evidencije iz zaštite na radu; Znakovi sigurnosti i sigurnosne upute; Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora; Privremena radilišta; Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć; Praktična nastava.

Za informaciju o terminu nas kontaktirajte

edukacija banner

Kontaktirajte nas