Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase

Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase

Opis programa

RUKOVATELJ VERTIKALNIM GATEROM, HORIZONTALNIM GATEROM, TRUPČAROM, RASTRUŽNOM PILOM, PILANSKOM TRAČNOM PILOM, KRUŽNOM PILOM-CIRKULAROM, AUTOMATSKOM KRUŽNOM PILOM, POVLAČNOM PILOM-KLATNOM, KLATNOM PILOM-PODSTOLNOM 

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje rukuju ili će rukovati pojedinim od navedenih strojeva s povećanim opasnostima (članak 3., točka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada; N.N., br. 5/84.) i obvezna su za svakog rukovatelja kružnom i drugim mehaniziranim pilama, za sve radnike u pilanama, stolarskim radionicama i za druga radna mjesta na kojima se obavlja strojna obrada drva.

Polaznici moraju imati najmanje završenu osnovnu školu i 18 godina života.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (120 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Za informaciju o terminu nas kontaktirajte

edukacija banner

Kontaktirajte nas