Poslovi montera građevinskih skela

Poslovi montera građevinskih skela

Opis programa

Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 11. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjeno je osobama koje će  montirati građevinske skele kao i osobama koje će na tim skelama raditi, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru

Za informaciju o terminu nas kontaktirajte

edukacija banner

Kontaktirajte nas