Ovlaštenje za izvođenje programa osposobljavanja zaposlenika tvrtke za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

rjesenje duzs

Kontaktirajte nas