Alkohol i druga sredstva ovisnosti – postupak provjere

Sukladno odredbi članka 58. stavak 5. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) poslodavac je obvezan pisano utvrditi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Postupak provjere provodi se uz pristanak radnika te se mora utvrditi način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata kao i postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri. Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom.

Navedeni postupak provjere poslodavac uređuje Pravilnikom ili drugim aktom (u pisanom obliku), a budući da način osposobljavanja nije propisan, poslodavac sam određuje na koji će način biti osposobljene osobe koje će vršiti provjeru te način bilježenja i potvrđivanja rezultata kao i postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri. Na tržištu se nude određeni programi osposobljavanja radnika koji će vršiti provjere je li radnik pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti, ali s obzirom da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije propisalo postupak osposobljavanja niti je nadležno za izdavanje ovlaštenja ili akreditaciju predmetnih programa, na poslodavcu je da sam odabere program osposobljavanja koji će odgovarati njegovim potrebama, tj. kojim će osigurati da osobe koje je odredio za provjeru znaju provesti utvrđeni postupak provjere. Poslodavac provjeru je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti može ugovoriti s drugom pravnom osobom ili ustanovom koja za to ima osposobljene osobe.

Odredbom članka 64. stavka 1. Zakona, propisano je kako radi utvrđivanja odnosno provjere zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može prije i tijekom radnog odnosa o svom trošku uputiti radnika na zdravstveni pregled. Ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti daje specijalist medicine rada, koji će na temelju podataka iz procjene rizika i drugih podataka (ugovor o radu, medicinska dokumentacija, provedene provjere je li radnik pod utjecajem alkohola i sl.) izvršiti ocjenu zdravstvene sposobnosti radnika.

Napominjemo da su pitanja upućivanja radnika na ocjenu radne sposobnosti uređena Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br.  80/13 i 137/13) koji je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Internet poveznica: https://www.hzzo.hr/ ).

Vezano za provedbu mjera testiranja na droge i druga sredstva ovisnosti koja se odnose na područje medicine rada, informacije daje nadležno Ministarstvo zdravstva (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) i Služba za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Smjernice za testiranje na droge na radnom mjestu (European Workplace Drug testing Society) dostupne su na Internet poveznici: http://www.ewdts.org/ewdts-guidelines.HTML.
Također za pomoć i upute pri izradi postupovnika, upućujemo na prezentaciju kojoj je moguće pristupiti na Internet poveznici: https://drogeiovisnos.ti.gov.hr/UserDocsImages/uredarhiva/2013/12/Postupovnik_za_testiranje.pdf.

Mišljenja smo da se u uvjetima trenutne epidemiološke situacije navedene provjere trebaju obavljati uz primjenu protuepidemijskih mjera na način da se provjera obavlja pojedinačno, uz održavanje sigurnosnog razmaka (u što većoj mjeri), uz korištenje maski za lice i rukavica od strane osoba koje će obavljati provjeru i samih radnika te uz dezinfekciju ruku i uređaja koji se koriste za provjeru prije provjere i nakon završetka svake provjere.