Obveze poslodavca prema učenicima na praksi

Učenici na praksi spadaju u osobe na radu te se prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 11. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; u nastavku: Zakon), obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju njega u odnosu na radnika odnose i na osobe na radu. Odredbom članka 38. stavka 2. Zakona propisano je da maloljetnik ne smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i koji ispunjava ostale propisane uvjete.

Vezano za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja tijekom stručnog srednjoškolskog obrazovanja, osim propisa zaštite na radu primjenjuju se propisi koji nisu u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, kao što su Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 30/09 i 25/18), Zakon o obrtu (Narodne novine, br. 143/13), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (Narodne novine, broj 37/15) i Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, br. 140/09), na temelju kojih se također provode liječnički pregledi učenika i upoznavanje učenika s pravilima i mjerama zaštite na radu.

Navedeni propisi nisu u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, tj. ovo Ministarstvo nije nadležno za njihovo tumačenje. Zakon o strukovnom obrazovanju i Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama u nadležnosti su Ministarstva znanosti i obrazovanja, a Zakon o obrtu i Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u nadležnosti su Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.