Obvezni liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova

Svi radnici koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada moraju ispunjavati propisane posebne uvjete za obavljanje istih u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, br. 5/84).

Poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete odnosno radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete treba zabraniti da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada.

Ako poslodavac ne postupa u skladu s navedenim, za poslodavca nije propisana prekršajna kazna, već nadležni inspektor rada može u inspekcijskom nadzoru poduzeti propisanu upravnu mjeru, prema odredbi članka 91. stavka 3. podstavka 1. Zakona o zaštiti na radu, kojom je propisano da će usmenim rješenjem, na vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak, poslodavcu između ostalog narediti udaljenje s mjesta rada radnika za kojeg ne može predočiti dokaze o ispunjavanju propisanih posebnih uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Ako u uvjetima aktualne epidemiološke situacije određeni specijalisti medicine rada zbog obustave takvih pregleda unutar zdravstvenih ustanova nisu u mogućnosti pružati usluge zdravstvenih pregleda u vezi obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada (npr. u domovima zdravlja ili drugim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost medicine rada), mišljenja smo da poslodavci trebaju ispunjavati svoje obveze u suradnji s drugim specijalistima medicine rada (npr. specijalistima medicine rada u privatnoj praksi) kod kojih su usluge dostupne. U konačnici, sve navedene aktivnosti specijalista medicine rada ovisit će o preporukama Ministarstva zdravstva i Nacionalnog stožera Civilne zaštite. Prema dosadašnjim preporukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite koje upućuju na novi način rada u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (u koju spada i djelatnost medicine rada), zbog zaštite zdravlja pacijenata i svih stanovnika preporuča se što manje osobnih kontakata u ordinacijama te obavljanje samo nužnih pregleda i to isključivo uz telefonski dogovor ili dogovor putem e-maila.

Hrvatsko društvo za medicinu rada uputilo je Ministarstvu zdravstva dopis kojim ukazuje na problem otežanog i onemogućenog rada ordinacija medicine rada, s molbom da se ordinacijama medicine rada omogući rad, te će o stavu Ministarstva zdravstva kao i o stavu Nacionalnog stožera Civilne zaštite ovisiti rješavanje nastalih problema.

Nastavno na prethodno navedeno, mišljenja smo da bi se postojeća uvjerenja koja ističu u vrijeme izvanrednih okolnosti epidemije koronavirusa, a poslodavac nije u mogućnosti osigurati radnicima periodičke zdravstvene preglede kod službe medicine rada, mogla smatrati i dalje važećima dok traju izvanredne okolnosti.

Informacije u vezi s troškovima periodičnih pregleda radnika u sklopu specifične zdravstvene zaštite u uvjetima aktualne epidemiološke situacije dostupne su na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: https://www.hzzo.hr/periodicni-pregledi-radnika-u-sklopu-specificne-zdravstvene-zastite-u-uvjetima-aktualne-epidemioloske-situacije/.

Dodatne informacije vezano za djelatnost medicine rada dostupne su na stranicama Hrvatskog društvo za medicinu rada:

http://www.hdmr.hlz.hr/

http://www.hdmr.hlz.hr/2020/obavijest-4-covid-19.php