Ispiši ovu stranicu
Zavod za unapređivanje zaštite na radu
  • veličina pisma

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN br. 94/18 i 96/18.) od 01. siječnja 2019. god. prestao je sa radom Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Aktivnosti Zavoda će se dalje odvijati, ali u sastavu novoosnovanog sektora za zaštitu na radu pri Upravi za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava.