Prijedlog izmjena Zakona o zaštiti na radu

Prijedlog izmjena Zakona o zaštiti na radu

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, nakon provedene javne rasprave, uputilo je socijalnim partnerima nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu s pozivom da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge dostave Ministarstvu do 10. travnja 2018. godine.

Kompletan nacrt zakona s obrazloženjem i ocjenom stanja možete naći na ovom linku:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu