Pravilnik o zaštiti na privremenim gradilištima NN 48/2018

Pravilnik o zaštiti na privremenim gradilištima NN 48/2018

Ministar rada i mirovinskog sustava donijelo novi Pravilnik o zaštiti na privremenim gradilištima, koji je objavljen u NN br. 48/2018  i stupio na snagu 25.05.2018. god.