Uputa za provođenje zaštita na radu za strane radnike

  UPUTE  O PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU ZA STRANE RADNIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ   Zagreb, siječanj 2018. godine   UVOD Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. („Narodne novine“, broj 122/17.), a kojom je omogućeno izdavanje 31.000 dozvola za zapošljavanje stranih radnika u Republici Hrvatskoj. Postupak […]

 radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94)