savjetovanje u području zaštite na radu

  1. Obavljanja poslova savjetovanja iz područja zaštite na radu – stručnjaka zaštite na radu, sukladno članku 20. i 21. Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14)