radnika za rad na siguran način sa računalom,

  1. Osposobljavanje radnika za rad sa računalom, temeljem članka 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom (NN br. 69/05)