pregled i ispitivanje tipkala za isključivanje električne energije

  1. Ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključenje električne struje u slučaju požara sukladno čl. 40. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.);