pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

  1. Ispitivanje funkcionalnosti stabilnog sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para temeljem obveze po čl. 40. stav 2., Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.);