pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara

  1. Pregled i ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara sukladno članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i članka 13. i 14. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12)
  2. Ispitivanje funkcionalnosti stabilnog sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para temeljem obveze po čl. 40. stav 2., Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.);