pregled i ispitivanje sigurnosne rasvjete

  1. Ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete sukladno čl. 40. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.);
  2. Ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključenje električne struje u slučaju požara sukladno čl. 40. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.);