pregled i ispitivanja sustava za gašenje požara (hidranti, sprinkleri, drencheri, i dr.)

  1. Pregled i ispitivanje hidrantske instalacije za gašenje požara sukladno čl. st. 1. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.); i Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06).
  2. Pregled i ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara sukladno članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i članka 13. i 14. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12)