poslodavca i ovlaštenika poslodavca,

  1. Osposobljavanje Poslodavca temeljem članka 29. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14.)
  2. Osposobljavanje ovlaštenika Poslodavac za zaštitu na radu sukladno čl.  Zakona o zaštiti na radu  (NN br. 71/14.);