izradu planova za privremena gradilišta

  1. Izrada Plana izvođenja radova za privremeno gradilište, sukladno Zakona o Zaštiti na radu (NN br. 71/14.) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, (Narodne novine br. 48/18)
  2. Usluga Koordinatora I – izrada Plana izvođenja radova za privremeno gradilište, sukladno Zakona o Zaštiti na radu (NN br. 71/14.) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, (Narodne novine br. 48/18)
  3. Usluga Koordinatora II – koordinacija primjene pravila zaštite na radu za vrijeme građenja na privremenom gradilištu, sukladno Zakona o Zaštiti na radu (NN br. 71/14.) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, (Narodne novine br. 48/18)