ispitivanje ispravnosti električnih instalacija

  1. Pregled i ispitivanje električnih instalacija u cilju utvrđivanja udovoljavanja propisanim svojstvima i karakteristikama sukladno čl. 38. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10).