ispitivanja ventilacijskih sustava

ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI VENTILACIJE
mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama i ispustima
– određivanje količine ubačenog/odvedenog zraka ventilacijskih sustava
– izračun ostvarenog broja izmjena zraka u prostoriji
– izračun količine dovedenog svježeg zraka po osobi i po satu u prostoriji
– ocjena učinkovitosti ventilacije