ispitivanja radnog okoliša – mikro-klima, buka, rasvjeta

ZAŠTITA NA RADU – ISPITIVANJE U RADNOM OKOLIŠU

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. ) obavljamo:

mikroklimatski parametri – temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja
razina buke – ukupna buka, oktavna analiza buke, ekvivalentna razina buke, izračun dnevne (tjedne) razine izloženosti buci
vibracija – brzina, akceleracija, izračun dnevne (tjedne) izloženosti vibracijama
rasvijetljenost – intenzitet rasvijetljenosti, ravnomjernost osvjetljenja
kemijske štetnosti – koncentracija para, plinova, dimova, aerosola, koncentracija ukupne i respirabilne prašine, izračun dnevne izloženosti
zračenje – elektromagnetsko