Uputa za provođenje zaštita na radu za strane radnike

  UPUTE  O PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU ZA STRANE RADNIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ   Zagreb, siječanj 2018. godine   UVOD Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. („Narodne novine“, broj 122/17.), a kojom je omogućeno izdavanje 31.000 dozvola za zapošljavanje stranih radnika u Republici Hrvatskoj. Postupak […]

OZLJEDE NA RADU

Ozljede na radu Postupak priznavanja ozljede na radu pokreće po službenoj dužnosti poslodavac, organizator određenih poslova ili aktivnosti po službenoj dužnosti ili na zahtjev ozlijeđenog radnika odnosno osigurane osobe. Ako oni ne podnesu prijavu o ozljedi na radu, tada je prijavu obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine na zahtjev ozlijeđenog radnika odnosno osigurane osobe, odnosno […]

PROFESIONALNE BOLESTI

Profesionalne bolesti Profesionalne bolesti su bolesti izazvane dužim, neposrednim utjecajima procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima. Karakterizira ih izrazita, direktna i nesumnjiva povezanost s radnim mjestom i njegovim štetnostima i naporima, a definirane su kroz tri zakona: Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o listi profesionalnih bolesti. Lista […]

OBVEZE POSLODAVACA IZ ZAŠTITE NA RADU

Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14. i 118/14.) uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor […]