Zaštita na radu

kao ovlašteno društvo obavljamo poslove: savjetovanje u području zaštite na radu revizorske usluge iz područja zaštite na radu vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama, obrtima, obiteljskim gospodarstvima, itd usluge stručnjaka zaštite na radu I i II (ugovor) usluge koordinatora zaštite na radu I i II izradu procjene rizika izradu pravilnika o zaštiti na radu […]

Zaštita od požara

kao stručno i ovlašteno društvo obavljamo poslove: savjetovanje u području zaštite od požara izrada procjena, planova, elaborata, pravilnika osposobljavanja iz zaštite od požara pregled i ispitivanja sustava za gašenje požara (hidranti, sprinkleri, drencheri, i dr.) pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para pregled i […]